Lärare

Våra danslärare


Arbetar för att alla barn och ungdomar ska bli sedda.

Bygger en kreativ fristad där alla får plats.

Låter passionen för dansen stå i centrum.

Tror på allas lika värde.